Samværspolitik og børneattester

Samværspolitik 

Gymnastikforeningen Køge Bugts samværspolitik er et sæt regler for, hvordan omgangstonen bør være i foreningen mellem idrætsudøver og træner/frivillige. Formålet med samværspolitikken er at tilgodese og beskytte det enkelte barn/idrætsudøver mod krænkelser og i værste fald seksuelle overgreb. Tillige ønsker vi at med samværspolitikken at skabe trygge rammer, baseret på sund fornuft, omgangstone og væremåde udøvere, forældre, instruktører, ledere og øvrige frivillige imellem.

 

Alle ansatte, frivillige, ledere med direkte tilknytning til foreningen skal være bekendt med samværspolitikken. Gymnastikforeningen Køge Bugt ønsker at skabe og vedligeholde en kultur, hvor man generelt interesserer sig for hinandens arbejde, udveksler erfaringer og involverer forældre.

 

Nedenstående er foreningens generelle retningslinjer for trænere, instruktørers og lederes færden:

De følgende retningslinjer beskriver, hvordan foreningen ønsker at vi alle opfører os over for hinanden, og alle bør selvfølgelig vise dette i den daglige gang i foreningen.

 

Opfør dig over for andre, som du selv gerne vil have, at de opfører sig over for dig.

Børneattester

Som et middel til at forebygge seksuelle krænkelser og overgreb mod børn i idrætsforeninger kræver lovgivningen at foreninger indhenter børneattester ved nyansættelser af instruktører og andre med lederansvar overfor børn og unge under 15 år. Det omfatter personer, der via deres arbejdsopgaver færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene.

 

Alle som er ansat eller tilknyttet Gymnastikforeningen Køge Bugt skal derfor ved ansættelser og herefter hvert 2. år give samtykke til at Gymnastikforeningen Køge Bugt indhenter en børneattest. I forbindelse med længerevarende fravær fra foreningen skal der indhentes en ny børneattest ved genansættelse.

 

Børneattester opbevares af foreningens administrationschef. Spørgsmål om børneattester bedes rettet til administrationschefen.

 

Ved en evt. positiv attest følges DGI's procedure og instruktøren forlader omgående foreningen. Ved henvendelse om mistanke kontaktes DGI for yderligere håndtering af sagen.

 

Opmærksomheden henledes også på "skolelærer-paragraffen" (straffelovens §223) om beskyttelse af børn og unge under 18 år som alle voksne i foreningen skal være bekendt med.