Brugerbetingelser

Nedenstående brugerbetingelser er gældende for Gymnastikforeningen Køge Bugts medlemsportal www.koegebugt.dk.

Generelle oplysninger om foreningen

Klubbens juridiske navn: Gymnastikforeningen Køge Bugt

Selskabsform: Forening

CVR-nummer: 27 57 40 41

Bankoplysninger: Spar Nord  9077 - 4574739484

Adresse

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Ravnsborgvej 3 A

4600 Køge

Tlf.: 40 75 41 43

Officiel e-mail adresse: admin@koegebugt.dk

Officiel web-adresse: www.koegebugt.dk/

 

Handelsvilkår for tilmelding

Når du tilmelder dig et hold i Gymnastikforeningen Køge Bugt, er nedenstående generelle betingelser gældende for tilmeldingen. Det er vigtigt, at du læser betingelserne igennem, inden du tilmelder dig. Har du spørgsmål i forbindelse med vores generelle betingelser, er du velkommen til at sende os en mail på admin@koegebugt.dk. Alle aftaler og kontrakter mellem Gymnastikforeningen Køge Bugt og dig indgås på dansk.

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig til Gymnastikforeningen Køge Bugt online 24 timer i døgnet alle ugens dage. Fortryder du tilmeldingen efter 3. undervisningsgang (regnet fra holdets sæsonstart) - og giver besked inden 4. undervisningsgang (regnet fra holdets sæsonstart), refunderes kontingentet med fradrag af et administrationsgebyr på kr. 200. I modsat fald er tilmelding gældende for hele sæsonen. Det betyder, at det samlede kontingent skal betales, også hvis du er tilmeldt et hold med ratebetaling.

Tilmelding kan kun ske via vores hjemmeside inden træning, det er derfor ikke muligt at tilmelde sig hos instruktører til træning.

Optagelse på venteliste kan kun ske via foreningens hjemmeside. (Har du spørgsmål, så kontakt administrationen)

Medlemskontingent

  1. Tilmelding og betaling foregår via foreningens hjemmeside. Kontingentet skal betales ved tilmelding for at sikre plads på holdet.
  2. Det fulde kontingent betales frem til og med uge 42, uanset hvornår i første del af sæsonen et medlem optages.
  3. På de hold hvor ratebetaling er muligt, bliver der givet en rabat for samlet betaling ved tilmelding. Hvis holdets kontingent er opdelt i rater, vil det samlede kontingent være blevet opkrævet pr. 1. november.
  4. Når sæsonen er startet, tillades én prøvetime, hvis der er plads på holdet og kun efter aftale med holdets instruktør(er) og/eller administrationen.
  5. Det indbetalte kontingent er betaling for medlemskab af Gymnastikforeningen Køge Bugt og ikke for en ydelse.
  6. Ved udmeldelse efter 4. undervisningsgang (regnet fra holdets sæsonstart) refunderes kontingentet ikke. Al udmeldelse skal ske skriftligt til admin@koegebugt.dk
  7. Tilbagebetaling pga. tilmeldingsfejl, dobbeltbetaling mv. sker med fratrækning af et administrationsgebyr.

 

Aflysninger og ændringer
Kommunen kan aflyse foreningens tid i haller og sale i løbet af en sæson, ligesom myndighederne kan vælge at lukke fysisk træning ned, (som det f. eks. skete i forbindelse med corona). Gymnastikoreningen vil i videst muligt omfang tilbyde erstatningsundervisning, enten på en alternativ lokation, eller på et alternativt tidspunkt. Ændrede eller helt aflyste undervisningsgange erstattes ikke økonomisk. Hvis en træning ændres til en alternativ lokation, kan det ikke forventes, at træningen lever op til holdbeskrivelsen.

 

Flytte hold

Viser det sig, at det valgte hold ikke er det rigtige for dig, tilbyder vi at flytte dig til et andet hold mod betaling af et administrationsgebyr samt evt. prisforskel mellem holdene.

 

Priser

Alle priserne på www.koegebugt.dk er i danske kroner (DKK), og priserne er ikke tillagt moms. (Foreninger er fritaget for moms)

Der tages forbehold for tryk- og prisfejl. 

 

Betaling

På www.koegebugt.dk kan du betale med følgende betalingsmidler:

- Visa

- Mastercard

Vi bruger Quickpay som betalingsgateway og Clearhaus som indløser. Du kan læse mere om sikkerheden på deres side om ved online betaling.

 

Persondataoplysninger

Når brugeren klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer"). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren. De oplysninger, brugeren giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos Gymnastikforeningen Køge Bugt samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig.

Som registreret bruger hos Gymnastikforeningen Køge Bugt har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller kræves af offentlige myndigheder. Her kan du læse mere om vores Privatlivspolitik.

 

Brugernavn og adgangskode 

Kunder, der ønsker at tilmelde sig hold hos Gymnastikforeningen Køge Bugt, tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er kundens ansvar at opbevare disse informationer sikkert.

 

Nyhedsbreve

Nyhedsbreve sendes via e-mail til den e-mailadresse, kunden har oplyst. Kunden kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve enten ved under sin profil at sætte  et x ved ”ønsker ikke at modtage nyhedsbreve” eller ved at slette sin profil.

 

Ændring af priser og handelsbetingelser

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden www.koegebugt.dk.

 

Forbehold

Gymnastikforeningen Køge Bugt tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Gymnastikforeningen Køge Bugt er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

 

Værd at vide

Træning i ferier
Som udgangspunkt følger Gymnastikforeningen Køge Bugt skolernes ferieperioder. Det betyder, at der - som udgangspunkt - ikke er træning i uge 42 (efterårsferie), i juleferien (som regel uge 52 samt noget af uge 51 og uge 1), i uge 8 (vinterferie) samt i påskeferien.

Det er ikke alle hold, der holder ferie... Det er derfor vigtigt, at du forhører dig hos din instruktør for at få at vide, om netop dit hold træner i ferien.

Sæson
Vintersæsonen løber fra ca. 1. september til forårsopvisningen lørdag d. 15. og søndag d. 16. marts 2025, for nogle hold dog frem til og med uge 24 – se under hold info.
Sommersæsonen starter for de fleste hold umiddelbart efter forårsopvisningen, og løber til sommeropvisningen søndag d. 15. juni 2025.

Der kan dog være forskellige startdatoer på holdene, det vil fremgå på hold-info.

Forsikring
Hvis en person kommer til skade, f.eks. i forbindelse med spring eller benyttelse af redskaber, er det personens egen ulykkesforsikring der skal dække skaden.
Det er derfor vigtigt, at du som gymnast er dækket af en privat fritidsulykkesforsikring eller heltidsulykkesforsikring.

Foto og video

Ved tilmelding til en aktivitet i Gymnastikforeningen Køge Bugt accepterer du samtidig, at der må tages fotos og optages video af dig/dit barn/dine børn for at vise foreningens aktiviteter. Billederne kan være af enkeltperson og hold (portrætbilleder). Billeder og videoklip kan vises på foreningens hjemmeside, trykte og sociale medier som Facebook, YouTube mm. Dette kan fravælges under [Min profil]. Ved foreningens offentligt tilgængelige aktiviteter kan dette ikke fravælges.

 

Ansvarsfraskrivelse

Gymnastikforeningen Køge Bugt og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af http://www.koegebugt.dk. Herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for:

- at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov.

- at www.koegebugt.dk og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveret rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

Gymnastikforeningen Køge Bugt og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller billede. Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af Gymnastikforeningen Køge Bugt ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Gymnastikforeningen Køge Bugt. Gymnastikforeningen Køge Bugt påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Gymnastikforeningen Køge Bugt ydelser på http://www.koegebugt.dk.

 

Klager og reklamationer

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Ravnsborgvej 3 A

4600 Køge

Tlf.: 40 75 41 43

Officiel e-mail adresse: admin@koegebugt.dk