Etisk kodeks for konkurrenceidræt

 

Gymnastikforeningen Køge Bugt bekender sig til Etisk Kodeks for dansk konkurrenceidræt (Team Danmark og DIF 2006/2010), der tjener som en referenceramme for konkurrenceidrætten i Danmark. Det etiske kodeks indeholde bl.a. etiske normer for:

- idrætsudøvere

- trænere

- ledere

- idræt for børn og unge op til 15 år.

Fra det etiske kodeks ønsker Gymnastikforeningen særligt at fremhæve følgende etiske normer:

 

For udøvere

De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner udøvere, der søger idrættens positive værdier.

 1. Gør altid dit bedste!
 2. Prioritér altid dit helbred og undgå unødvendige helbredsrisici!
 3. Deltag i idræt for din fornøjelses skyld, ikke fordi du skal behage dine forældre eller trænere!
 4. Vis respekt over for alle udøvere, både holdkammerater og konkurrenter!
 5. Vis respekt og vær åben og ærlig i forhold til de trænere og ledere, som har ansvar for dig!

For instruktører

Trænere søger efter udøverens og holdets potentiale for forbedring, og trænere tilrettelægger træningen, for at dette potentiale kan realiseres på bedst mulig måde. Men den gode træner har også et større mål. Han eller hun kender idrætten som en arena for menneskelig vækst og udvikling, hvor der skabes trænings- og konkurrencemiljøer kendetegnet af glæde, fællesskab og orientering mod mestring. Den gode træner udvikler hele udøvere: fysisk, psykisk, socialt og moralsk. Den gode træner er en menneskeudvikler. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, der kendetegner den gode træner.

 1. Vær et godt eksempel for dine udøvere og vær opmærksom på din betydning som rollemodel!
 2. Skab mulighed for og motivér udøveren til at udvikle sit individuelle talent!
 3. Giv positiv kritik, som passer til den enkelte udøvers individuelle behov og alder. Undgå overdreven negativ kritik!
 4. Inddrag udøverne og deres forældre i beslutninger, som berører dem!
 5. Lær den enkelte udøver at tage sin del af ansvaret for sin opførsel og idrætslige udvikling!
 6. Hold til stadighed din viden om træning og udvikling af unge udøvere opdateret!

For ledere og ansatte i foreningen

Ledere og ansatte i foreningen tager medansvar for organisering og drift af aktiviteter i foreningen og lægger på afgørende måde grundlaget for, at idrætsaktiviteter kan finde sted. Gode ledere og ansatte tilrettelægger en åben, retfærdig og økonomisk ansvarlig idræt med et tydeligt og godt regelværk. Gode ledere og ansatte viser ansvar ved at opbygge en inkluderende idræt med vægten lagt på demokrati, der tjener fællesskabet og samfundet. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner den gode leder og ansatte.

 1. Inddrag udøverne og forældrene i planlægning og beslutninger knyttet til den idrætsgren, de deltager i!
 2. Gå forrest med en positiv opførsel samt positive og støttende kommentarer!
 3. Lær udøverne respekt for organisationsværdierne åbenhed og demokrati!
 4. Behandl alle udøvere ligeværdigt - uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold!

For forældre

 1. Husk, at dit barn deltager for at glæde sig selv og ikke dig!
 2. Tilskynd kun dit barn til at deltage, tving det ikke!
 3. Værdsæt frivillige trænere, ledere og officials. Uden dem kunne dit barn ikke deltage i nogen idræt!
 4. Vær positiv både i modgang og medgang!
 5. Husk, at børn og unge lærer bedst med/gennem eksempler. Værdsæt altid en god indsats gode præstationer fra alle børn og unge!
 6. Respektér dommeres og officials’ afgørelser og lær børn og unge at gøre det samme!
 7. Respektér ethvert barns rettigheder og værdighed - uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold!