Afdelinger

Foreningen er opdelt i seks afdelinger og bliver ledet af nedenstående afdelingsledere:
 
Børn
  Charlotte Donkild, Annie Skovly og Hanne Nielsen
 
Opvisningshold
   Vacant (varetages indtil videre af Ernst Nielsen)
 
Grand Prix
   Afdelingsleder - Pernille Rask Melsen
 
TeamGym
   Afdelingsleder - Lars Elmegaard Nielsen og Christian Fink Hansen
 
GymFit
   Afdelingsleder - Lars Schiønning
 
Motion
   Afdelingsleder - Lars Schiønning
 
Udvalg
 
Byggeudvalg - Søren Madsen, Ernst Lykke Nielsen, Lars Schiønning, Jesper Smidt-Nielsen, Kurt Hansen, Nick Kalmar
Kommunikation - Lisa Thorsted, Hanne Nielsen
Opvisninger - Krista Amdi Clausen, Sussi Bagge, Lene Rasksen, Pernille Rask, Inge Nielsen, Kirsten Raabjerg, Hanne Nielsen
Sponsor - Lisa Thorsted, Anders Nørhaven, Ernst Nielsen
Uddannelse og hjælpetrænere - Hanne Nielsen, Pernille Rask, Annie Skovly, Lars Elmegaard
Økonomi - Ernst Nielsen, Hanne Nielsen, Lisa Thorsted og Jesper Smidt-Nielsen,
Redskaber - Ernst Nielsen, Manuel Cerqueira, Lars Elmegaard
 
 

Seneste nyheder

Se alle nyheder
Gymnastikforeningen Køge Bugt · Ravnsborgvej 3A · 4600 Køge · Tlf. 40754143 · Mail: admin@koegebugt.dk