Ordinær Generalforsamling

Gymnastikforeningen Køge Bugt afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 29. marts 2017 kl. 20:00 i
Ravnsborghallens mødelokale, Ravnborgvej 3, Køge

Dagsorden i henhold til vedtægterne (pdf):
  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af budget for næste regnskabsperiode.
  4. Indkomne forslag. Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 22. marts 2017
  5. Valg til bestyrelsen og valg af bestyrelsessuppleanter. Kandidater, der ønsker at opstille skal meddele deres kandidatur til formanden senest 22. marts 2017.
  6. Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant.
  7. Valg af én person til repræsentation i bestyrelsen for Køge Bugt Gymnastikcenter.
  8. Eventuelt.
 
Vel mødt!
Bestyrelsen

Seneste nyheder

Se alle nyheder
Gymnastikforeningen Køge Bugt · Ravnsborgvej 3A · 4600 Køge · Tlf. 40754143 · Mail: admin@koegebugt.dk