Rusmiddel og doping politikker

Alkohol 

  • Gymnastikforeningen Køge Bugt holdning er at der ikke forekommer alkohol ved arrangementer for deltagere under 18 år, hverken hos deltagere, instruktører, ledere og frivillige.
  • Undtagelsesvis kan alkohol nydes ved festlige lejligheder og på ture, når børnene og de unge er gået til ro.
  • Gymnastikforeningen forventer at vores instruktører møder ædru og at forældre eller andre, der kører udøvere til opvisninger, konkurrencer o.a. ikke indtager alkohol i det tidsrum, de er sammen med og/eller kører med børn/unge.
  • Ved arrangementer og fester i Gymnastikforeningen følges gældende lovgivning. Det vil sige ingen udskænkning til unge under 18 år.
  • Har man som forældre eller anden person mistanke om eller konkrete eksempler på, at foreningens alkoholpolitik ikke overholdes, har man pligt til at henvende sig til bestyrelsen, der afgør hvilke konsekvenser overtrædelsen skal medføre.

Rygning

  • Der må ikke ryges i lokaler, hvor Gymnastikforeningen Køge Bugt træner.
  • Instruktører, ledere og frivillige fremgår med et godt eksempel og ryger ikke umiddelbart i sammenhæng med aktiviteter i tilknytning til foreningen og ikke i forbindelse med deres samvær med børn og unge.
  • Ved deltagelse i ture og arrangementer tillades rygning alene på områder, hvor rygningen ikke er til gene for andre.
  • I forbindelse med deltagelse i ture og arrangementer gælder at unge under 18 år skal have tilladelse til rygning fra forældre/værge. Skriftlig tilladelse afleveres til den ansvarlige for turen/arrangementet.

Euforiserende stoffer/rusmidler

Gymnastikforeningen Køge Bugt accepterer på ingen måde at gymnaster, instruktører og andre med tilknytning til foreningen indtager eller er påvirket af euforiserende stoffer ved træning eller foreningens arrangementer, jf. gældende lovgivning. Ved salg af euforiserende stoffer i og omkring foreningen vil sælger bliver politianmeldt. Er du påvirket i forbindelse med aktivitet i foreningen, vil det medføre øjeblikkelig bortvisning og udelukkelse fra alle foreningens arrangementer.
 

Doping

Gymnastikforeningen Køge Bugt accepterer ikke brug af doping. I tilfælde af, at gymnaster, instruktører og andre med tilknytning til foreningen indtager eller anvender doping, vil det betyde øjeblikkelig bortvisning og karantæne. Ved salg af doping i og omkring foreningen vil sælger blive politianmeldt.
 
 

Seneste nyheder

Se alle nyheder
Gymnastikforeningen Køge Bugt · Ravnsborgvej 3A · 4600 Køge · Tlf. 40754143 · Mail: admin@koegebugt.dk